“EŞLEŞME BİLGİ FORMU” Menüsü 3 Sekmeden Oluşur

“GENEL BİLGİLER ve NOTLAR” MENÜ GÖRÜNÜMÜ

“EMLAK ve MÜŞTERİ KRİTERLERİ” MENÜ GÖRÜNÜMÜ

“EMLAK SAHİBİ ve MÜŞTERİ BİLGİLERİ” MENÜ GÖRÜNÜMÜ